Demokratidag 4 Barnkonventionen- en angelägenhet för hela biblioteket!

Plats: Linköping Konsert & Kongress, Konsert & Kongress, Linköping

Datum: 2019-09-18

Tid: 09:00 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2019-09-06

Kontaktperson: Helena Agnemar, helena.agnemar@regionostergotland.se

Program:

Den fjärde Demokratidagen som anordnas för all personal i Götabiblioteken
handlar om FN:s konvention om barnets rättigheter
1 januari 2020 blir den svensk lag.
Det betyder att biblioteken måste fundera på och bestämma hur man ska arbeta med att implementera den i verksamheten.
Barnkonventionen är inte en ”barnfråga” utan en folkrättslig fråga som berör all personal som arbetar på folkbiblioteken.
Vi ska under dagen få lyssna på intressanta föreläsningar om bibliotek och barnkonvention och få exempel på hur andra bibliotek som jobbat med att förverkliga barnkonventionens intentioner har försökt att göra den till en angelägenhet för hela biblioteket.
Detaljerat program kommer senare