Göta mediegrupp

Plats: Regionbibliotek Östergötland Götarummet, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2019-11-13

Tid: 09:00 - 12:00

Sista anmälningsdag: 2019-11-08

Kontaktperson: Rolf Holm, rolf.holm@regionostergotland.se

Program:

Dagordning 
(cirkatider för de olika punkterna)

1. Uppdatera befintligt dokument Regler och rutiner för Götabiblioteken  – önskemålet sedan tidigare är att vi vid sittande ord går igen antaget dokument (60 minuter)
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/regler-rutiner-och-faq/

2. Digital plattform – Östgötaförfattare: avstämning uppdrag från Göta styrgrupp,
se bilaga (30 minuter)

3. Deltagande i nationell mediekonferens torsdag 30 januari 2020 i Gävle, Allt annat än tryckt
Göta mediegrupp erbjuds även denna gång vara med och att Regionbiblioteket täcker kostnad enligt samma princip som vid den tidigare konferensen i Umeå – avstämning deltagare (15 minuter)

4. Götabibliotekens gemensamma medieplan – uppföljning
Presentation och diskussion om ev. bilaga; Digital beståndsutveckling för Götabiblioteken (30 minuter)

5. Planering uppdrag och mötestider 2020 (30 minuter)

6. Flytande bestånd
Några ord om avslutat projekt (10 minuter)

7. Gemensamma inköpsgrupper och Göta portal (10 minuter)

8. Avgifter inom Götasamarbetet (10 minuter)

9. Nästa möte

10. Övrigt
*I Göta mediegrupp kommer Maria Lindstam att vikariera för Anna Hagelin under ledighet
*information om bibliotekssystem/upphandling

Välkommen