Göta mediegrupp

Plats: Regionbibliotek Östergötland Götarummet, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2019-09-10

Tid: 09:00 - 12:00

Sista anmälningsdag: 2019-09-05

Kontaktperson: Rolf Holm, rolf.holm@regionostergotland.se

Program:

Göta mediegrupp, uppdrag 2019                                  

1.Utifrån antagen gemensam medieplan identifiera och formulera en handlingsplan
2. Gemensamma inköpsgrupper
3. Gå igenom befintliga rutiner inom medieområdet
4. Avgifter
5. Flytande bestånd – följa upp
6. En medieplan – följa upp

Välkommen