Göta mångkultur - nätverksträff

Plats: Regionbibliotek Östergötland Götarummet, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2019-11-20

Tid: 13:00 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2019-11-15

Kontaktperson: Rolf Holm, rolf.holm@regionostergotland.se

Program:

Dagordning:

*Fokus denna gång vi träffas är Göta portal, som nu är sjösatt och i skarpt läge färdigt att användas. Under mötet skapar vi tillsammans vårt eget digitala mötesrum. Vi diskuterar, formerar  och  planerar användning av detta redskap i syfte att stärka arbetet med Göta mångkultur och nationella minoriteter. Vår träff blir en kombinerad utbildning och verkstad. Med under hela mötet är Linda Skårbratt som varit med från början att utveckla Göta portal.

*Målgruppen för denna träff är samtliga kontaktpersoner för Göta mångkultur på Götabiblioteken

*Nästa möte

Välkommen