Göta styrgrupp

Plats: Biblioteket Motala (Folkets Hus), Repslagaregatan 1, Motala

Datum: 2019-01-18

Tid: 09:00 - 16:30

Sista anmälningsdag: 2019-01-09

Kontaktperson: Elisabeth Cserhalmi, elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.se

Program:

fm – Digidelcenter

9.00-9.30           Fika och välkommen
9.30-9.45           Presentation av alla deltagare
9.45-10.15        Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Motala bibliotek
10.15-10.45     Susanne Kastbom, projektledare Digidelcenter tillsammans
med Emelie Ekholm och Alexander Tergeland
10.45-10.50      Bensträckare
10.50-11.15      Kirsi Mikkonen, Verksamhetsutvecklare Motala kommun
11.15-11.45      Styrgruppen – berättar kort från sin synvinkel
11.45-12.00      Frågor

12-13                  Gemensam lunch

em
Göta mångkultur/info
Digital plattform – östgötaförfattare/info
Avtal bibliotekstransporter/info
Göta litteratur
Göta demokratigrupp –  2 nya in
Riktlinjer för medieförsörjningen – uppdaterad text – förslag till beslut (prel.)
Presentation av studieresa till Oslo

Välkommen