Göta styrgrupp

Plats: Sky hotell, Tornbyvägen 1, Linköping

Datum: 2019-12-06

Tid: 08:30 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2019-11-27

Kontaktperson: Elisabeth Cserhalmi, elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.se

Program:

09:00-12:00 Att leda professionellt lärande – organisatoriskt och ledarskapsinriktat
Simon Hjort, verksam som lektor på Didaktikcenter i Linköpings kommun föreläser
Målgrupp är bibliotekschefer och avdelnings/enhetschefer

12:00-13:00 Gemensam lunch

13:00-16:00 Göta styrgrupp, programmet uppdateras.