Att leda och undervisa som skolbibliotekarie

Plats: Hörsalen Linköpings Stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2019-02-26

Tid: 13:00 - 17:00

Sista anmälningsdag: 2019-02-20

Kontaktperson: Lisa Ekman, lisa.ekman@regionostergotland.se

Program:

Målgrupp: skolbibliotekarier och andra som arbetar på skolbibliotek. Även du som arbetar med handledning, undervisning m.m. på folkbibliotek är välkommen.

Utbildningens syfte:
Skolbibliotekarier har ett viktigt pedagogiskt uppdrag. Genom möten med elever i olika undervisningssituationer, ofta i samarbete med lärare, fördjupar bibliotekarien lärandet. Syftet med föreläsningen är att diskutera denna roll utifrån ledande forskning om undervisning och lärande. Du får teoretisk och praktisk kunskap som kan hjälpa dig att vidareutvecklas i din yrkesroll. Du kommer även ges möjlighet att samtala och dela erfarenheter med kolleger.

Innehåll
•         Undervisning på vetenskaplig grund
•         Pedagogiskt ledarskap
•         Planera lektioner och samarbeta med lärare
•         Möta elever och hantera grupper
•         Praktiska verktyg och strategier

Kursledare: Simon Hjort, Lektor i Linköpings kommun. Jobbar med skolutveckling i kommunens grundskolor. Han har skrivit böckerna Effektiv undervisning, meningsfullt lärande (2016) och Från tyckare till tänkare – Effektiva undervisningsstrategier (2019).

Kostnad: 250 kr, fika ingår.
Vid avanmälan efter anmälningstidens slut debiteras kostnaden.

Frågor: Kontakta lisa.ekman@regionostergotland.se eller 072-500 47 99