Östgötaförfattare workshop1

Plats: Gaia, Gjuterigatan 5, Linköping

Datum: 2018-11-13

Tid: 13:00 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2018-11-08

Kontaktperson: Rolf Holm, rolf.holm@regionostergotland.se

Program:

Målgrupp: utsedda personer från samtliga bibliotek i Götasamarbetet att delta i två workshop
Syfte: att samtala fram  ett upplägg för hur östgötaförfattare och litterära miljöer i Östergötland kan presenteras digitalt
Anmälan: sker som vanligt på denna webb (obligatorisk)
Lokal: Gaia, Gjuterigatan 5 Linköping (bakom resecentrum)
Kostnad: Regionbibliotek Östergötland står för kostnaden

Workshopinnehåll 1-2:
De två planerade workshopparna kommer att ledas av personal från företaget Gaia som har sin bas i Norrköping och Linköping. Tanken är att hen deltar i bägge tillfällena.

Ni hittar Gaia på Gjuterigatan 5 i Linköping, bakom resecentrum.
Tänker att vi kör igång efter lunch. Fika under eftermiddagen. Tid 13.00-16.00

Har du några frågor kontakta gärna Rolf Holm

Välkommen