Göta barn och unga

Plats: Friluftsmuseet, Gamla Linköping, Tunnbindaregatan 1, Linköping

Datum: 2019-02-28

Tid: 09:00 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2019-02-20

Kontaktperson: Ingrid Loeld Rasch, ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se

Program:

Bibliotek på förskolor
– hur har det gått med beställningar via Kulturrådet?
–  pågår något samarbete med biblioteket?

Barnboksveckan hösten 2019
– Gruffalon, 20 år
– Pannkakstårtan av Nordqvist, 35 år
– Lennart Hellsing skulle ha fyllt 100 år
Vilka vill vara med och planera?

Digitalt
– Götawebben
– Biblio
– Bamse – MIK

Barnkonventionen på bibliotek – info.punkt.
Läslov – info.punkt
Bokstart – info.punkt

Unga berättar – en syn på ungas syn på läsning och bibliotek
Barn och unga är en prioriterad grupp – hur gör vi?
Vi tänker och pratar tillsammans