Göta mångkultur arbetsmöte

Plats: Regionbibliotek Östergötland Götarummet, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2018-06-13

Tid: 10:00 - 12:00

Sista anmälningsdag: 2018-06-08

Kontaktperson: Rolf Holm, rolf.holm@regionostergotland.se

Program:

Dagordning:

Skicka in ytterligare punkter till mig som ni vill ta upp

1. Riktlinjer
2. En medieplan
3. Flytande bestånd
4. Samtal kring två rapporter:
Migration och språklig mångfald: Bibliotekets roll i det flerspråkiga samhället (KB)
Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: En lägesbeskrivning (KB)
5.Nästa möte
6. Övrigt

Välkommen