Språkpiller

Plats: Hörsalen Linköpings Stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2018-10-23

Tid: 08:30 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2018-10-16

Kontaktperson: Ingrid Loeld Rasch, ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se

Program:

Välkommen till en dag om litteratur och förskolebarns språkutveckling.
Hur hjälper vi barn som behöver extra stöd för att komma igång med språket? Varför är det bra att läsa böcker för förskolebarnen? Varför ska vi ha boksamtal med så små barn?

08.30 Språkpiller och språkpillertips, ett sätt att stötta barns språkliga utveckling. Hanna Walsö
09.30 Fika + Språkstimulering, allt material visas upp. Titta, känn, fråga.
10.00 Vad är ett boksamtal och varför är det så viktigt? Hur förskolans arbete med litteratur kan stötta barnens språkutveckling, och lägga grunden för literacy och läsning. Agneta Edwards
11.15 Bensträckare
11.30 Vad är det som är så bra med tecken? Inspirationsföreläsning om TAKK. Hanna Walsö
12.30 Lunch på egen hand
13.45 Tecken som stöd i praktiken. Anna Fahlbeck
14.15 Bokstart. Ingrid Loeld Rasch
14.30 Fika + Språkstimulering, allt material visas upp. Titta, känn, fråga.
15.00  Vikten av högläsning och språkstimulerande miljöer. Ingela Rosenvik och Daniella Torres Reuterstrand
15.45 Avslutning och utvärdering

Föreläsare:
Agneta Edwards, litteraturpedagog och författare
Hanna Walsö, logoped
Ingela Rosenvik, logoped
Daniella Torres Reuterstrand, logoped
Anna Fahlbeck, bibliotekarie
Ingrid Loeld Rasch, utvecklingsledare Regionbibliotek Östergötland

Målgrupp: Förskollärare, bibliotekarier och andra som arbetar med litteratur och små barn (3-6 år)
Kostnad: 350 kr (fika fm och em ingår)