Kvalitetsutveckling inom omsorgen - Läsombud gör skillnad - Inställt

Plats: Norrköpings stadsbibliotek, Mellanrummet, Södra Promenaden 105, Norrköping

Datum: 2018-05-22

Tid: 13:00 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2018-05-15

Kontaktperson: Lillemor Engholm Guy, lillemor.engholm.guy@regionostergotland.se

Program:

Seminariet är inställt på grund av för få anmälningar.

Om du är intresserad av att delta i seminariet i Linköping den 23 maj, kontakta Lillemor Engholm Guy på telefon 072-588 98 71 eller via e-post lillemor.Engholm.guy@regionostergotland.se

——————————————————————————————————————————————

Välkomna till ett semarium om rätten till läsning, brukares läsupplevelser och läsning för personer med grav demens.

Seminariet riktar sig till chefer inom LSS- och äldreomorg samt politiker.

Läsning vidgar världen, bryter isolering och gör oss delaktiga i samhället. Läsning ger också minnesträning och skänker gemenskap, harmoni och glädje. Alla som vill läsa och ta del av information, men av olika skäl inte kan, ska få den hjälp som passar dem. Läsombud och högläsare hjälper till att ge det stödet.

2017-2018 arbetar biblioteken i  Östergötland extra fokuserat på att visa vilka möjligheter det finns för de som är äldre eller har en funktionsnedsättning att ta del av litteratur, berättelser och texter. Vi vill därför bjuda in dig till en eftermiddag om hur du kan stötta personalens arbete på boenden och dagverksamheter.

Program

Lovisa Karlsson Kjellin (Norrköping) och David Södergren-Medin (Linköping) från Myndigheten för tillgängliga medier, berättar om den demokratiska rätten till läsning, vad lagen säger och om vad läsning ger i form av delaktighet och välmående.

Agneta J:son Granemalm arbetar som högläsare och fortbildar andra i hur man ger läsning till personer med  grav demens/grav utvecklingsstörning. Hon berättar om sina erfarenheter från alla år med lättläst och läsning i grupp och enskilt.

Eftermiddagen avslutas med visning av bibliotekets tjänster för personer som behöver stöd för läsning.