Inspirations- och kunskapsdag för läsombud och frivilliga högläsare

Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping

Datum: 2018-10-25

Tid: 08:30 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2018-10-19

Kontaktperson: Ingrid Loeld Rasch, ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se

Program:

Författare Camilla Wallqvister

Författare Camilla Wallqvister

Vi hälsar läsombud och frivilliga högläsare I Östergötland välkomna till en dag med spännande inspirations- och kunskapsdag med föreläsningar och diskussioner!

Seminariet är gratis för frivilliga högläsare och kostar 300 kr (exkl. moms) för läsombud.

Program

8.30- 9.00 Fika finns serverat

9.00-9.30 Kort info om Taltidning till fler och Talboken kommer
Lillemor Engholm Guy Regionbibliotek Östergötland och Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek

9.30-10.30 Att skriva lättläst
Författaren Camilla Wallqvister berättar om hon hur hon jobbar och tänker när hon skriver lättläst

10.30-10.45 Kort bensträckare

10.45-11.15 Nya lättlästa böcker
Kristina Lundwall, Linköpings stadsbibliotek presenterar

Läsombud Susanne Sandberg

Läsombud Susanne Sandberg

11.15-11.45 Bokcirkel för personer med demens och deras anhöriga
Ingela Karlsson, Norrköpings stadsbibliotek berättar

11.45-13.00 Lunch på egen hand

13.00-13.30 Att jobba med musik, läsning och Ipad på demensboende
Nora Al-Hamed från Sandrinoparkens demensboende berättar

13.30-14.30 Bikupa inklusive fika, godis och frukt
Att surra om: gruskorn – vad är svårt, guldkorn – vad är bra samt lösningar

14.30-15.15 Att arbeta som läsombud
Susanne Sandberg, årets läsombud 2015, berättar om hur hon har jobbat

15.15-16.00 Summering av bikupan och utvärdering