Göta mediegrupp

Plats: Regionbibliotek Östergötland Götarummet, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2018-08-28

Tid: 09:00 - 12:00

Sista anmälningsdag: 2018-08-24

Kontaktperson: Rolf Holm, rolf.holm@regionostergotland.se

Program:

Dagordning:
1. Tillsammans med samtliga bibliotek arbeta fram en gemensam medieplan för Götabiblioteken
2. Nästa möte

Välkommen