Göta mediegrupp

Plats: Regionbibliotek Östergötland Götarummet, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2018-08-28

Tid: 09:00 - 12:00

Sista anmälningsdag: 2018-08-24

Kontaktperson: Rolf Holm, rolf.holm@regionostergotland.se

Program:

Bakgrundsmaterial:

Dagordning:
1. Flytande bestånd – beslut i Göta styrgrupp – avstämning
2. Tillsammans med samtliga bibliotek arbeta fram en gemensam medieplan för Götabiblioteken
3. Förslag på detaljerat upplägg för internatsdagarna 3-4 oktober – skickas ut separat
4. Bordlagda ärenden: Dokument till stöd vid avslag på inköpsförslag – skickas ut separat
5. Erbjudande om utbildningsinsats från Sveriges depå och lånecentral
6. Nästa möte
7 Övrigt


Välkommen