Göta mediegrupp plus kontaktpersoner

Plats: Norrköpings stadsbibliotek, Wadströmsrummet, Södra Promenaden 105, Norrköping

Datum: 2018-05-15

Tid: 09:00 - 12:00

Sista anmälningsdag: 2018-05-11

Kontaktperson: Rolf Holm, rolf.holm@regionostergotland.se

Program:

Dagordning
1. Föregående mötesprotokoll – uppföljning
2. Utvärdering Cineasterna
3. Gemensamma databaser 2019 – förslag till Göta styrgrupp 1 juni
4. Tillsammans med samtliga bibliotek arbeta fram EN gemensam medieplan för Götabiblioteken
5. Nästa möte

Välkommen