Att arrangera författarsamtal och annan programverksamhet på bibliotek

Plats: Sky hotell, Tornbyvägen 1, Linköping

Datum: 2018-03-20

Tid: 09:00 - 12:00

Sista anmälningsdag: 2018-03-19

Kontaktperson: Helena Agnemar, helena.agnemar@regionostergotland.se

Program:

Med anledning av Götabibliotekens arrangemang inom litteraturområdet (Litteraturscen Östergötland och andra arrangemang), ordnar Regionbibliotek Östergötland en utbildning i arrangörskap.
Vad är min roll som arrangör?
Vad kan en göra för att publiken ska komma?
Bästa bemötandet av föreläsare och publik, hur får vi till det?
Teaterkonsulenten Ulf Thörn vid Riksteater Östergötland leder en workshop i publikarbete och marknadsföring.
Hur kan vi göra arrangemanget på bästa sätt?    Vad är bra värdskap?
Bibliotekarierna på Stockholms stadsbibliotek Patrik Schylström och Elias Hillström berättar om hur vi kan göra programverksamhet till något som publiken vill komma till, gång på gång.