Regional samverkansgrupp för samhällsorientering

Plats: , ,

Datum: 2018-01-24

Tid: 08:15 - 15:30

Sista anmälningsdag:

Kontaktperson: Lars Eklund, lars.t.eklund@regionostergotland.se

Program:

Inbjudna är bland annat bibliotekarier som håller i biblioteksvisning för nyanlända.
Se inbjudan via mail till berörda.