Leonards plåster

Plats: Linköpings stadsbibliotek, Götarummet, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2018-01-16

Tid: 08:30 - 12:00

Sista anmälningsdag: 2018-01-11

Kontaktperson: Ingrid Loeld Rasch, ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se

Program:

Om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund

Varför genomför vi detta?
Genom utvecklingsprocessen Leonards plåster vill vi öka medvetenheten om bibliotekens sagostunder samt hitta parametrar för att mäta kvalitet på dem.

Varför just sagostunder?
I bibliotekens styrdokument nämns sällan sagostunder, ändå finns de på de flesta bibliotek som en självklar aktivitet. För att kunna utveckla en verksamhet bör den finnas beskriven med syfte och mål, men frågan är om vi har definierat ens för oss själva varför vi har sagostunder? Hur utvecklar vi verksamheten och anpassar den så att vi verkligen når dem vi vill nå? Hur mäter vi kvalitet och inte enbart kvantitet (antal sagostunder och antal barn)? Detta kommer  vi att fördjupa oss i.

Vilka kan vara med?
Bibliotekspersonal som håller i sagostunder eller liknande lässtunder med barn.

Datum?
Sex förmiddagar våren 2018
16 januari, 13 februari, 13 mars, 17 april, 8 maj, 12 juni

Kurslitteratur:

Leonards plåster – om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund