Göta mediegrupp

Plats: Regionbibliotek Östergötland Götarummet, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2018-01-30

Tid: 13:00 - 16:00

Sista anmälningsdag:

Kontaktperson: Rolf Holm, rolf.holm@regionostergotland.se

Program: