Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. I Östergötland är Norrköping, Motala och Finspång finska förvaltningsområden. I förvaltningsområdet ingår också Region Östergötland. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvarig för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

Finskt förvaltningsområde ”Suomen kielen hallintoalue” Handlingsplan 2018 (pdf)
Anteckningar från möten Finskt förvaltningsområde – Östergötland
180517 (pdf)
180314 (pdf)
171215(pdf) 170919(pdf) bilaga1(pdf) bilaga2(pdf) bilaga3(pdf) bilaga4(pdf)
170608(pdf) bilaga(pdf)
170327(pdf) bilaga (pdf)
161213(pdf)
160802(pdf)
160315(pdf) bilaga1(pdf) bilaga2(pdf)
151203(pdf)
150825(pdf)
150428(pdf)
150203(pdf)

Kontaktperson Regionbibliotek Östergötland: Rolf Holm, tfn 070 630 46 58, e-post: rolf.holm@regionostergotland.se