Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

I Östergötland är Norrköping, Motala och Finspång finska förvaltningsområden. I förvaltningsområdet ingår också Region Östergötland.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvarig för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

Finskt förvaltningsområde ”Suomen kielen hallintoalue”
Handlingsplan 2017
Hur kan bibliotek arbeta med nationella minoriteter och urfolk?

Anteckningar från möten Finskt förvaltningsområde – Östergötland
170919 bilaga1 bilaga2 bilaga3 bilaga4
170608 bilaga
170327 bilaga
161213
160802
160315 bilaga1 bilaga2
151203
150825
150428
150203

 

Kontaktperson Regionbibliotek Östergötland:
Rolf Holm, tfn 070 630 46 58, e-post: rolf.holm@regionostergotland.se