e-Medborgarveckan logo

e-Medborgarveckan äger rum i oktober varje år. En nationell kampanjvecka som arrangeras av Digidelnätverket. Fokus är ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet.  Biblioteken i Östergötland medverkar i olika utsträckningar varje år.

Läs mer på Digidel.se