Digital delaktighet är arbetet med att ge så många av Östergötlands invånare som möjligt kunskap att använda digitala lösningar för att ta del av samhällets tjänster och sociala mötesplatser via nätet. Under flera års tid har Regionbiblioteket koordinerat arbetet med digital delaktighet utifrån ett användarperspektiv tillsammans med folkbiblioteken i Östergötland. Regionbiblioteket har fått ett uppdrag från folkbiblioteken i Östergötland att ta fram en strategi för arbetet med Medie- och informationskunnighet och Digidel. Arbetet med strategin har påbörjats och beräknas vara klar 2017.