Bluebot, liten robot med lysande ögon

Crossmedia kan vara till exempel att jobba med programmering. På bilden syns en liten robot – en så kallad Bluebot. Foto: Ingrid Loeld Rasch

Crossmedia är en lärprocess som innehåller fördjupning på olika sätt. Det innebär till exempel litteraturläsning, diskussioner, seminarier, workshops och studieresor.

Varför skapade vi processen Crossmedia?
Vi ville rusta biblioteken inför framtiden, genom att höja kompetensen om nya sätt att arbeta med berättande i mötet med digital teknik.

Vad vill vi med processen?
Crossmedia är en utvecklingsprocess där vi tillsammans ger oss ut på en resa med bibliotekens demokratiska uppdrag och berättelsen i fokus.
Vi ska upptäcka, utvidga, undersöka, uppgradera och fördjupa arbetets kvalitet.

Frågeställningar inom processen
Hur ser vår verksamhet ut idag och hur kommer den att se ut i framtiden?
Vad är vår roll i samhället? Hur ser framtidens berättande och läsning ut?
Hur kan vi använda ny digital teknik för ökad läslust?
Nya medier, material, metoder?
Vilka ska jobba på biblioteken? Nya yrkesgrupper?
Vilka ska vi samarbeta med?

Om processen
En viktig överenskommelse mellan cheferna är att alla som deltar i processen ska ha avsatt tid för att delta i alla gemensamma aktiviteter samt tid för egen reflektion. (Chefsmöte 21 oktober 2016) Alla som deltar är ansvariga för innehållet och att processen fortskrider.

Förarbete 2016
Inom projektet digitala mediebussar, som är ett annat projekt som genomförts inom Götabiblioteken, gjordes ett studiebesök till Sundsvall och Sandviken. (26-27/4). Framförallt besöket i Sandviken och deras Makerspace inspirerade till det fortsatta arbetet med att starta processen Crossmedia.
En workshop hölls hos Makerslink i Linköping. Lo Claesson, bibliotekschef i Vaggeryd medverkade (26/5)
Götas bibliotekschefer beslutade att en process om Crossmedia skulle påbörjas (3/6).
Även på chefsmöten under hösten 2016 diskuterades och förbereddes för Crossmedia. Chefens ansvar diskuterades 16/9. Deltagarna till Crossmedia valdes ut av cheferna under hösten 2016.

Processtillfällen (länk)

Processtillfälle 1, 2016-10-21
Varför måste jag veta vad en vlog är?

Processtillfälle 2, 2016-11-28
Varför crossmedia på bibliotek – omvärlden och bibliotekens roll?

Processtillfälle 3, 2017-01-18
Programmering

Processtillfälle 4, 2017-02-28
Skapande på bibliotek – idag och framöver

Processtillfälle 5, 2017-04-19
Studiebesök till Vaggeryd och Jönköping

Processtillfälle 6, 2017-05-23
Hur går vi vidare?

Processtillfälle 7, 2017-09-01
Crossmedia-deltagare möter Götabibliotekens chefer

Processtillfälle 9,  2017-12-06
Filmworkshops tillsammans med MIK-ansvariga

Processtillfälle 10, 2018-02-06
Reflekterande samtal ledda av följeforskare Karen Nowé

Processtillfälle 11, 2018-03-19
Diskussion med utgångspunkt i kapitel 2 i Den femte statsmakten, Från sagor till cyberpunk

Miniprojekt (länk)
Hösten 2017 utforskades olika saker inom Crossmedia. Vi kallade det för miniprojekt – det gick på att pröva något nytt och samarbeta med någon en inte hade samarbetat med innan.