Projektet syftar till att arbeta med litteraturförmedling inom Götabiblioteken och att stärka litteraturen som konstområde med särskilt fokus på programverksamhet med författare.

Projektet ska studera och kartlägga Götabibliotekens programverksamhet idag med inriktning på resurser, lokaler, innehåll och samverkan. Detta kommer att ske genom besök och dialog med bibliotek i Götabibliotekens samtliga 14 kommuner.

Projektet ska också skapa och etablera Litteraturscen Östergötland. Scenen drivs av Regionbibliotek Östergötland i samverkan med Götabiblioteken och externa aktörer som till exempel Linköpings universitet genom forskarmiljön Språk och kultur, Kritiklabbet i Stockholm samt Föreningen Östergötlands bokmässa. Scenen planeras för samtliga bibliotek i Östergötland samt Tranås och ska vara inriktad på författarframträdanden och författarsamtal, och annan litteraturverksamhet av hög kvalitet.

Litteraturscen Östergötland ska anpassas efter lokala förutsättningar men alla arrangemang ska kvalitetssäkras för att vara attraktiva för publik, bibliotek, författare, förlag och eventuella medarrangörer. Projektet innebär programläggning av Litteraturscen Östergötland i dialog och i samverkan med Götabiblioteken med start hösten 2017 och under våren och hösten 2018. Litteraturscen Östergötland är öppen för internationella och nationella författare inom både vuxen- och barnlitteratur, och för såväl skönlitteratur som facklitteratur.

Projekttid 2017-04-01 till 2018-04-01

Kontaktperson:

Mats Granberg

mats.granberg@regionostergotland.se

0703-733 164