Vi har fått beviljat pengar från Statens Kulturråd för Läslovsaktiviteter även under 2018-19 (år 2). Det innebär att vi fortsätter att arbeta med gemensamma projekt och inspirera varandra till att pröva nytt.  Alla Götabiblioteken deltar i Läslov.

Nu närmast blir det två sommarläger. Ett i juni på Lunnevads folkhögskola där 31 barn deltar. Det andra blir i månadsskiftet juli-augusti i samarbete med Smedstad ridsportcenter i Linköping. 24 barn deltar där och ägnar halva dagarna åt hästar och den andra åt att teckna. Serietecknare Per Demervall kommer.

Blanketter
Läslovsaktivitet (word)
Kommunikationsplan Läslov (word)