Bokmärken

Vi har fått beviljat pengar från Statens Kulturråd för Läslovsaktiviteter även under 2018-19 (år 2). Det innebär att vi fortsätter att arbeta med gemensamma projekt och inspirera varandra till att pröva nytt.  Alla Götabiblioteken deltar i Läslov.

Två läger ägde rum under sommaren 2018. Strax före midsommar hölls ett läs- och skrivläger på  Lunnevads folkhögskola. 29 barn i åldern 12-15 år var på lägret.  Vi var fyra bibliotekarier och en utvecklingsledare som hade det stora nöjet att få umgås med dem under tre dagar.
Två folkhögskollärare från Lunnevad, Sofia Cedvén och Malin Johansson, höll i verkstäder måndag och onsdag. På tisdagen var det författaren Maria Frensborg som ledde övningarna. På eftermiddagar och kvällar hade vi friare skrivövningar och gjorde även en hel del annat kul tillsammans som att måla på väskor och t-shirts, spela brädspel eller kubb. Vi övernattade två nätter på folkhögskolan och åt alla (och många!) måltider där.

Det andra var i månadsskiftet juli-augusti i samarbete med Smedstad ridsportcenter i Linköping. 24 barn deltog där och ägnade halva dagarna åt hästar och den andra åt att teckna. Serietecknare Per Demervall var med under en dag.

Blanketter
Läslovsaktivitet (word)
Kommunikationsplan Läslov (word)