Regionbiblioteket har glädjande nog fått pengar från Statens Kulturråd för att genomföra aktiviteter under skolloven 2017-18. I ansökan angav vi att det är treårigt projekt. Kulturrådet beviljar dock endast bidrag för ett år i taget. Nya pengar söks våren 2018.
Alla Götabiblioteken deltar i projektet Läslov.  Det har bildats en arbetsgrupp med representanter från biblioteken i Region Östergötland samt Tranås.

Under sportlovet – Läslovet hände det mycket på biblioteken.
Vi är även i full färd med att planera läs- och skrivläger till våren/sommaren 2018.

Blankett
Läslovsaktivitet (word)