Regionbiblioteket har glädjande nog fått pengar från Statens Kulturråd för att genomföra aktiviteter under skolloven 2017-18. I ansökan angav vi att det är treårigt projekt. Kulturrådet beviljar dock endast bidrag för ett år i taget. Nya pengar söks våren 2018.
Alla Götabiblioteken deltar i projektet Läslov.  Det har bildats en arbetsgrupp med representanter från biblioteken i Region Östergötland samt Tranås.

Det första lovet som det blir aktiviteter inom Läslov blir höstlovet. Temat på många av våra bibliotek blir skräck. Författarna Camilla Jönsson och Magnus Nordin kommer att besöka fem bibliotek var. Vi är även i full färd med att planera läs- och skrivläger till våren/sommaren 2018.

Blankett
Läslovsaktivitet (word)