omslagsbild Medieutveckling och beståndsförnyelse, en praktisk handledning för folkbibliotek, Götabiblioteken som exempel - Rolf Holm

Medieutveckling och beståndsförnyelse

Det här är en handbok om medieutveckling och beståndsutveckling med Götabiblioteken som exempel. Folkbiblioteken i Östergötland har en lång tradition i att arbeta med medieplanering. Det är också en berättelse om ett mångårigt strategiskt utvecklingsarbete med fokus på bibliotekens  medier, där också strategiska beslutsdokument lyfts fram.

Boken är tänkt att ge handledning, hjälp och inspiration i hur folkbibliotekens utvecklingsarbete långsiktigt och kortsiktigt kan bedrivas kring beståndsutveckling och sammansättning. Den digitala medieutvecklingen väcker ständigt nya frågor om hur biblioteken ska förhålla sig i arbetet med beståndets sammansättning av tryckta medier och e-medier.

I bokens olika avsnitt förs en diskussion hur bibliotekslagens intentioner med demokrati, fri åsiktsbildning och kvalitet ska kunna gestaltas och synliggöras i det egna bibliotekets arbete med beståndsutveckling och mediestrategiskt arbete.

Boken är tänkt för dig som arbetar på folkbibliotek oavsett vilken målgrupp av bibliotekets besökare du just nu arbetar med, den är tänkt för dig som i framtiden kommer att arbeta på bibliotek. Boken är också tänkt för chefer och andra beslutsfattare såsom förtroendevalda politiker.

Läs och ladda ner den digitalt här (pdf).