Lotta Olsson, porträttbildRegionbibliotekets Litteraturfrukost den 5 maj gästades av journalisten Lotta Olsson som bland annat skriver litteraturkritik på Dagens Nyheter sedan många år. Hennes område är först och främst barn- och ungdomslitteratur vilket avspeglades i att många av frukostdeltagarna kom från bibliotekens barn- och ungdomsavdelningar. Lotta har med stor kunnighet och entusiasm lotsat  läsare genom den flod av böcker som ges ut varje år. Konkurrensen om utrymmet i tidningen gör att det bara blir ett 60-tal böcker per år som recenseras. Det är dock betydligt bättre än i många andra medier där recensioner av litteratur för barn och unga är lika med noll.
Hon berättade att det är bilderböcker som ges ut mest, en tredjedel av utgivningen, men det är ungdomsböckerna med 12,6 %,  som får det största utrymmet. Det gäller recensionsplats i medierna, vilka som får priser, vilka författare som blir mest omskrivna och så vidare. Och det var kanske symtomatiskt att denna frukost inte hade en enda representant från medierna?


Det hon tycker är ett stort problem vad gäller läsandet är att skillnaderna mellan de som läser och de som inte läser ökar. Vi pratar väldigt mycket om att barn och ungdomar inte läser men det största problemet är väl att det är så många vuxna som inte läser?  Om  de som ska vara förebilder inte är det,  var ska då barnen hämta sina vuxenförebilder?  Att vuxna läser mindre visar sig på många sätt. Läsandet av godnattsagor har  minskat betydligt de senaste åren till exempel.  Att läsa högt är något Lotta tycker är jätteviktigt för det är en sak som en gör tillsammans vilket också ger tillfälle  att prata om det en läser. För vi vet inte så mycket om vad ungdomar läser.   Det finns inte så mycket forskning om läsvanor, särskilt inte hos barn och ungdomar vilket borde göras något åt.  Det behövs också kraftfulla åtgärder för att öka läsandet hos befolkningen i stort men främst för de som  inte har som vana att läsa och har dålig  tillgång  till böcker.

Lotta gav också många exempel på författarskap och böcker i olika genrer som hon tycker är bra. Och med bra menar hon bland annat:  att den ger möjligheter att kunna förstå sin omvärld och sina känslor, att den gör att en får syn på ”den stora berättelsen” och att en får möjlighet att  knyta ihop olika berättelser till en helhet, att en kan hitta någon att identifiera sig med, att upptäcka något nytt…  Hon är däremot inte så förtjust i skönlitteratur som har som uppenbart syfte att ändra attityder även om det finns lysande undantag..

Varannan lördag har Lotta en helsida i Dagens Nyheter med tips och recensioner av barn- och ungdomsböcker.
Här  nedan kan du få del av Lottas boktips!
http://blogg.dn.se/boktips/

Länk till LKP Läslista (docx)