Göta styrgrupp har bestämt (171208) att ett Nyhetsbrev för Götabiblioteken ska starta 2018 och att det ska ges ut ca 1ggr/kvartal. Målgruppen är i första hand personalen inom götasamarbetet. Innehållet ska framförallt vara material från systemgrupp, metadatagrupp och webbredaktion, men också andra nyheter eller information kan komma med. Ansvarig för respektive grupperna skickar själva in den text som hen önskar få publicerat i Nyhetsbrevet, se utgivningsplan. Materialet skickas till rolf.holm@regionostergotland.se

Nyhetsbrev 2018:1
Nyhetsbrev 2018:2
Nyhetsbrev 2018:3
Nyhetsbrev 2018:4

Kontaktperson Regionbibliotek Östergötland:
Rolf Holm,  tfn 070 630 46 58
rolf.holm@regionostergotland.se