Ett av regionbibliotekets uppdrag är att främja folkbibliotekens kvalitet. Det görs på flera sätt, bland annat genom arbetet med biblioteksplaner, studier och utvecklingsarbete.

I bibliotekslagen står det:
17 §: ”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”.
18 §:  ”Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.

Kungliga biblioteket, KB,  (myndigheten) ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.

Myndigheten, regionbiblioteken och valda representanter för kommunbiblioteken träffas regelbundet för kvalitetsdialog. Det finns två grupperingar:

  • Kvalitetsdialog Årsmöte. Gruppen träffas en gång per år och består av representanter från KB, samtliga regionbibliotek och två bibliotekschefer från varje län. Kvalitetsdialog är beslutande grupp för det gemensamma arbetet.
  • Strategigruppen Kvalitetsdialog. En mindre grupp som består av representanter för KB, regionbiblioteken samt 15 folkbibliotekschefer från hela landet. Gruppen träffas fyra gånger per år och arbetar med omvärldsbevakning, utveckling och strategier. Gruppen skapar arbetsmaterial för bibliotekens kvalitetsarbete.

Både gruppernas arbete och beslut dokumenteras och kan följas på KB:s webb: biblioteksstatistik.blogg.kb.se/kvalitetsdialog/

I dialog med KB:s kvalitetsmodell har Regionbibliotek Stockholm gett ut två skrifter som Götabiblioteken kommer att använda från hösten 2016:
Från Kalix till Ystad – observationer på folkbibliotek av Malin Ögland. Undersökning hur biblioteksrummet används och av vem. Länk till pdf och ebok
Leonards plåster. Om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund  Av Pia Borrman och Åse Hedemark, Länk till pdf  

Kontakt: Kerstin Olsson, kerstin.ma.olsson@regionostergotland.se, 0706-267190.