Linköpings stadsbibliotek ansvarar för det gemensamma biblioteksdatasystemet, leder systemgruppen, ansvarar vid uppgraderingar och upprätthåller kompetens inom Book-IT biblioteksdatasystem. Överenskommelse om gemensamt arbete i Götabiblioteken.  Alla filer i formatet pdf.

År 2018 – mötesprotokoll
180911
180528
180409
180226
180115

År 2017 – mötesprotokoll
171204 bilaga Götasupport 2017-2018
170925
170828
170522
170410
170306
170103

År 2016 – mötesprotokoll

161212
161003
160914
160523
160418
160125

År 2015 – mötesprotokoll
150119  bilaga ReBUS prioriteringar 2015
150127 (träff med lokala systemansvariga)
150309
150420
150817 bilaga Kopia av Körschema_8.0
150921
151026
151130 bilaga ReBuS prioritering