Med jämna mellanrum uppkommer frågor och funderingar där Göta systemgrupp, Göta metadatagrupp och Göta webbredaktion behöver jobba tätare tillsammans.

Onsdagen 4 april 2018 träffades Götagrupperna: system, metadata och webb.
Detta tillfälle vara också Göta mediegrupp, Göta e-tjänster, MIK och Göta Säkert inbjudna.
Mötet ägde rum i Regionhusets sessionssal, Linköping, se bild nedan.

Foto: Rolf Holm

Kontaktperson Regionbibliotek Östergötland
Rolf Holm
tfn 070 630 46 58


Mötesanteckningar
2018
180925
180404 bilagor: metadata, system,  e-tjänster, MIK

2017
170912
170314