Med jämna mellanrum uppkommer frågor och funderingar där Göta systemgrupp, Göta metadatagrupp och Göta webbredaktion behöver jobba tätare tillsammans.