Med jämna mellanrum uppkommer frågor och funderingar där Göta systemgrupp, Göta metadatagrupp och Göta webbredaktion behöver jobba tätare tillsammans.

Onsdagen 4 april 2018 träffades Götagrupperna: system, metadata och webb. Detta tillfälle vara också Göta mediegrupp, Göta e-tjänster, MIK och Göta Säkert inbjudna. Mötet ägde rum i Regionhusets sessionssal, Linköping, se bild nedan.

Foto: Rolf Holm

Mötesanteckningar
2018

180404 bilaga: metadata bilaga: system bilaga:  e-tjänster bilaga: MIK

2017
170912
170314