På chefsmötet i maj 2017 (Vadstena) beslutades om en arbetsgrupp som skulle jobba fram information och ett policydokument som kan användas av Göta gemensamt och även anpassas för enskilda bibliotek. Det dokument som gruppen arbetat fram antogs med ett litet tillägg på Göta styrgruppsmötet 7 december 2018. I beslutet framgår också gruppens framtida arbetssätt.

Uppdraget gäller att ta fram ett policydokument för Götabiblioteken gemensamt men också hjälpa enskilda bibliotek i det som är unikt för dem.

Uppdraget gäller frågor som: Trygghet vid ensamtjänstgöring Trygghet för besökarna i samband med Meröppet Bemötande Larm och rutiner kring larm Kameraövervakning IT-säkerhet

År 2018 – mötesprotokoll
180904
180226

Rolf Holm, Regionbibliotek Östergötland leder arbetsgruppens arbete som fått namnet Göta säkert.