På chefsmötet i maj 2017 (Vadstena) beslutades om en arbetsgrupp som skulle jobba fram information och ett policydokument som kan användas av Göta gemensamt och även anpassas för enskilda bibliotek.

Uppdraget gäller att
ta fram ett policydokument för Götabiblioteken gemensamt men också hjälpa enskilda bibliotek i det som är unikt för dem.

Uppdraget gäller frågor som:
Trygghet vid ensamtjänstgöring
Trygghet för besökarna i samband med Meröppet
Bemötande
Larm och rutiner kring larm
Kameraövervakning
IT-säkerhet

År 2018 – mötesprotokoll
180226

År 2017 – mötesprotokoll
171204

Rolf Holm, Regionbibliotek Östergötland  leder arbetsgruppens arbete som fått namnet Göta Säkert.