Mediegruppens sammansättning:

Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland (sammankallande)
Anna Figaro/Linköpings bibliotek
Anna Hagelin/Mjölby bibliotek
Karolina Antonsson/Åtvidabergs bibliotek
Tommy Jansson/Norrköpings bibliotek
Johanna Hagelin/Motala bibliotek
Johanna Hellstrand/Söderköpings bibliotek
Thomas C Ericsson/Kinda bibliotek