Konferens: Kundernas marknad eller giftskåpets återkomst?
180125: Program och Anteckningar från dagen
Regionbibliotek Östergötland/Aktuellt
Presentationer: JO – Cecilia Renfors, Ingrid Loeld Rasch, Karin Hane och Sonja Viklund, Marika Alneng

Bok – Medieutveckling och beståndsförnyelse (pdf), eller låna den tryckta boken via Libris, eller köpa boken via Regionbibliotek Östergötland

Göta mediegrupp tidigare protokoll fortsättning (alla filer är i formatet pdf)

År 2016 – mötesprotokoll
161117
160927
160530
160425
160321

År 2015 -mötesprotokoll
151021-22

Vadstenainternatet
150317
150225
150119

År 2014
141126
140924
140826
140520
140326
140220

År 2013
130227
130204
130122