Internat Göta mediegrupp och kontaktpersoner: Vadstena Klosterhotell 3-4 oktober 2018

Anmälan till internatet 3-4 oktober
Program för internatet 3-4 oktober

Upplägg och innehåll kommer att närmare diskuteras på Göta mediegrupps möte 28 augusti

Bakgrundsmaterial:
-Uppdrag: att tillsammans med Götabiblioteken arbeta fram En gemensam medieplan   (Göta styrgrupp 171208)
Riktlinjer för medieförsörjning inom Götasamarbetet: Beslut i Göta styrgrupp 2015
Förslag på mall för medieplan – framtagen 2015 och låg till grund för samtliga kommuners medieplaner
-Egna kommunens medieplan (ex. Lsb, Nsb, Motala, Kinda)
Justitieombudsmannen (JO om bibliotek och medier)
Den femte statsmakten (Nationell biblioteksstrategi)

Konferens: Kundernas marknad eller giftskåpets återkomst?
180125: Program och Anteckningar från dagen
Regionbibliotek Östergötland/Aktuellt
Presentationer: JO – Cecilia Renfors, Ingrid Loeld Rasch, Karin Hane och Sonja Viklund, Marika Alneng

Göta mediegrupp tidigare protokoll fortsättning (alla filer är i formatet pdf)

År 2017 – mötesprotokoll
171115 bilaga fråga 2 inköpsförslag
170908
170614
170427
170320 bilaga1
170216

År 2016 – mötesprotokoll
161117
160927
160530
160425
160321

År 2015 -mötesprotokoll
151021-22

Vadstenainternatet
150317
150225
150119

År 2014
141126
140924
140826
140520
140326
140220

År 2013
130227
130204
130122