Arbetar i sin nuvarande form på uppdrag av Göta styrgrupp med strategiska mediefrågor. Det handlar mycket om innehållet i medieplaner på regional och kommunal nivå, gemensamma rutiner och policyfrågor. Den 7 december 2018 beslutade Göta styrgrupp anta En gemensam medieplan för Götasamarbetet. Du finner planen här och  bilaga 1.

Bok – Medieutveckling och beståndsförnyelse – boken beskriver bl.a. framväxten av Götasamarbetet fram till år 2017.
Finns som (pdf), eller låna den tryckta boken via Libris, eller köpa boken via Regionbibliotek Östergötland

År 2018 – mötesprotokoll
181105
180828
180515
180412
180301
180130

Kontaktperson:
Rolf Holm, Regionbibliotek Östergötland
rolf.holm@regionostergotland.se
mobil: 070 630 46 58