Arbetar i sin nuvarande form på uppdrag av Göta styrgrupp med strategiska mediefrågor. Det handlar mycket om innehållet i medieplaner på regional och kommunal nivå, gemensamma rutiner och policyfrågor. Under 2018 kommer arbetet huvudsakligen vara inriktat på att arbeta fram En gemensam medieplan för Götabiblioteken. Läs mer om gruppens uppdrag i protokollet 30 januari 2018. Bok – Medieutveckling och beståndsförnyelse (pdf), eller låna den tryckta boken via Libris, eller köpa boken via Regionbibliotek Östergötland

År 2018 – mötesprotokoll
181105
180828
180515
180412
180301
180130

År 2017 – mötesprotokoll
171115 bilaga fråga 2 inköpsförslag
170908
170614
170427
170320 bilaga1
170216