Arbetar i sin nuvarande form på uppdrag av Göta styrgrupp med strategiska mediefrågor. Det handlar mycket om innehållet i medieplaner på regional och kommunal nivå, gemensamma rutiner och policyfrågor. Under 2015 var uppdraget att stödja samtliga bibliotek inom Götasamarbetet i arbetet att ta  fram egna medieplaner. Under 2016 har arbetet varit fokuserat på frågor som i detta sammanhang med viss regelbundenhet dyker upp såsom fjärrlån, e-böcker, diskussionen om våldssamma spel på bibliotek, gallringsfrågor och kurslitteratur. Alla filer är i formatet pdf

Bok – Medieutveckling och beståndsförnyelse (pdf), eller låna den tryckta boken via Libris, eller köpa boken via Regionbibliotek Östergötland

År 2017 – mötesprotokoll
171115 bilaga fråga 2 inköpsförslag
170908
170614
170427
170320
bilaga1
170216

År 2016 – mötesprotokoll
161117
160927
160530
160425
160321

År 2015 -mötesprotokoll
151021-22

Vadstenainternatet
150317
150225
150119