programkod på datorskärmGötabiblioteken tillhandahåller en mängd e-tjänster som databaser, digitala lån och e-böcker. På den här sidan hittar du de e-tjänster som Regionbibliotek Östergötland administrerar som länsabonnemang vilket innebär att dessa betaltjänster är tillgängliga  via samtliga Götabibliotek.

I dagsläget finns ingångna avtal med företagen som tillhandahåller Alex (författarlexikon och boktips), Arkiv Digital (släktforskning på nätet),  e-böcker, Global Grant (stipendier och fonder) och Library PressDisplay (Svenska och internationella dagstidningar i fulltext).

Kontaktperson Regionbibliotek Östergötland:
Linda Skårbratt, tfn 072 539 93 74 (föräldraledig)
linda.skarbratt@regionostergotland.se

Marie Eriksson, 0121-18292, 18291
marie.eriksson@soderkoping.se