Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-11-08
08:30 - 12:00

Plats
Sky Hotel Apartments


Spridningskonferens för projektet MIK i praktiken och framåtsyftande för MIK-frågor på Götabiblioteken.

Allt fler pekar på medie- och informationskunnande (MIK) som en förutsättning för medborgarnas deltagande i demokratin. Det är genom medier vi får vår information och det är genom dessa vi gör våra röster hörda.
Men detta kräver både tekniskt kunnande, kritisk blick och förståelse för mediernas inneboende logik.
MIK är en viktig del av framtiden och framtiden bygger vi nu. Bibliotekens roll i MIK-utvecklingen poängteras ofta.
Så vad är nästa steg – hur går vi från strategi till handling?

Programmet riktar sig till bibliotekschefer/MIK-ansvariga, samt mediepedagoger mfl och är ett samarbete med Film i Öst, Region Östergötland

8:30 Inleder vi med fika

Program:

·        MIK i praktiken – från utvecklingsprojekt till verksamhet  

·        Ann Wiklund (Statens medieråd) – statens roll och förväntningar

·        MIK på biblioteken – hur jobbar vi vidare inför 2020?

·        MIK-strategi för Götabiblioteken

·        Digiteket 

·        Workshop 

Totalt antal platser
50

Antal anmälda
17

Antal tillgängliga platser
33

Sista anmälningsdag
2019-10-30

Anmäl dig


Anmälda deltagare

 • Elisabeth Cserhalmi - Regionbibliotek Östergötland
 • Susanne Kastbom - Motala DigidelCenter/bibliotek
 • Linda Sävhammar Gustavsson - Regionbibliotek Östergötland
 • Anya Feltreuter - Mjölby bibliotek
 • Emelie Ekholm - DigidelCenter/Motala bibliotek
 • Anna Danielsson - Alléskolan
 • Lina Zöger - Linköpings stadsbibliotek
 • Albin Haraldsson - Linköpings stadsbibliotek
 • Urban Jarvid - Linköpings stadsbibliotek
 • Sebastian Sas - Film i Öst
 • Rikard Åslund - Region Östergötland
 • Mattias Ahlén - Region Östergötland
 • Matilda Henriksson - Kinda Bibliotek
 • Lena Lindgren - Mjölby kommun
 • Karin Jerneld - Motala kommun
 • Elin Nilsson - Finspångs Bibliotek
 • Thomas C Ericsson - Kinda Bibliotek