Laddar Karta...

Datum/Tid
2017-11-08
08:30 - 15:30

Plats
Konsert & Kongress


Välkommen på en inspirationsdag för stärkt skolbiblioteksverksamhet – Skolbibliotekskonferens Östergötland 2017

Program

8.30 – 9.00       Registrering och fika.

9.00 – 9.30       Moderator Kerstin Olsson hälsar välkommen. Lägesrapport från kommunerna, Helena Agnemar.

9.30 – 10.15     Kopplingen mellan skolbibliotek och måluppfyllelse – vad krävs, enligt forskningen? Krister Hansson belyser frågorna utifrån rapporten Skolbibliotekets roll för elevers lärande och utifrån forskning om skolbibliotek.

10.20 – 10.30  Paus

10.30 – 11.00  Mjölby satsar på skolbibliotek! Hur tänker vi och hur hittar vi lösningar? Lotta Gylling, f.d. utbildningschef, och Helena Ekberg, skolbibliotekssamordnare, Mjölby kommun.

11.00 – 12.00  Skolbibliotek och digital kompetens  Skolans och skolbibliotekens roll stärks och förtydligas för ökad digital kompetens hos eleverna. Kristina Alexanderson, chef på IIS med ansvar för internet i skolan skissar på en vision om hur skolbiblioteket kan vara ett nav för digital kompetens.

12.00 – 13.00  Gemensam lunch

13.00 – 13.30  Det lilla skolbiblioteket på landet – Hur kan man tänka? Malla Solheim, skolbibliotekarie, Sara Algulin och Annika Görefält, rektorer, Åtvidabergs kommun.

13.30 – 13.40  Paus

13.40 – 14.40  Vägen till ökad måluppfyllelse går via skolbiblioteket Monika Staub Halling, skolbibliotekarie Backaskolan i Lund, berättar om hur samarbetet skolbibliotek och lärare genererade högre   resultat på nationella provet i SO för åk 9.

14.40 – 15.00  Presentation av kommande utbildningar, Lisa Ekman. Sammanfattande avslutning och frågor.

15.00 – 15.30  Fika

 

Om föreläsarna

Krister Hansson är biblioteksutvecklare och chef Internationella biblioteket,  tidigare regionbibliotekarie, nationell biblioteksutredare och skolledare.

Kristina Alexanderson är chef på IIS med ansvar för internet i skolan och har en bakgrund som lärare. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Kristina ansvarar för Webbstjärnan och är projektledare för Creative Commons Sverige.

Monika Staub Halling är skolbibliotekarie på Backaskolan i Lund. Hon har arbetat på skolor i Stockholm och Lund och flera gånger vunnit utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”. Hon sitter i styrelsen för den regionala föreningen Skolbibliotek Syd och har tidigare ingått i Nationella skolbiblioteksgruppen och DIK:s expertgrupp för skolbibliotek.

Totalt antal platser
110

Antal anmälda
108

Antal tillgängliga platser
2

Sista anmälningsdag
2017-11-08

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

 • Maud Ekvall - Centralskolan
 • Maria Karlsson - Finspångs bibliotek
 • Marie Pettersson - Skönbergaskolan
 • Karin Jonsson - Skönbergaskolan
 • Gunilla Johansson - Borgsmoskolan
 • Eva Pettersson Wessman - Borgsmoskolan
 • Cecilia Andersson - Askeby och Bankekind skolor
 • Katarina Qvarnström - Askeby skola
 • Anna-Pia Ramsten - Parkskolan
 • Ida Bengtsson - Boxholms kommun, Stenbockskolan
 • Madeleine Nilsson - Boxholms kommun, Åsbo skola
 • Ingela Ek - Centralskolans bibliotek
 • Sofie Larsson - Nyhemskolan, Finspång
 • peter tollsten - Lagmansskolan Mjölby
 • Abby Andersson - Lagmansskolan Mjölby
 • Anna Andersson - Lagmansskolan Mjölby
 • Kuther Selman - Lagmansskolan Mjölby
 • Karin Nilsson - Jurslaskolan
 • Tina Asp - Ödeshögs kommun
 • Britt-mari Johansson - Ödeshögs kommun
 • Lotta Gemfors - Ödeshögs kommun
 • Anngela Sundbäck - Ödeshögs kommun
 • Martin Pettersson - Atlasskolan
 • Sophia Rappestad Karamitrou - KOMVUX bibliotek
 • Malin Siira - KOMVUX Bibliotek
 • Börje Lindholm - Ödeshögs kommun
 • Kjell-Åke Gauffin - Ödeshögs kommun
 • Bengt Hurtig - Katrineholms bibliotek
 • Anna-Karin Sjökvist - Katrineholms kommun
 • Annika Larsson - Katrineholms kommun, Sandbäcksskolans bibliotek
 • Marie Gustafsson - Bie och Julita skolbibliotek
 • Jenny Nilsson - Hjulsbroskolan
 • Rickard Olofsson - Ödeshögs kommun
 • Veronica Wilsson - Katrineholms bibliotek
 • Agneta Blomgren - Ebersteinska gymnasiet
 • Annika Hedmark - Ebersteinska gymnasiet
 • Karin Tallberg - Lunnevads folkhögskola
 • Lisa Ekman - Regionbibliotek Östergötland
 • Lena Göterdal - Himnaskolan
 • Joachim Lindgren - Linghemsskolan
 • Anna Samuelsson - Hjulsbroskolan, Linköping
 • Anna Danielsson - Alléskolan
 • Lina Nässén - Alléskolan
 • Hans Grimsell - Förvaltningskontoret
 • Jenny Appelkvist - Motala kommun, Bildningsförvaltningen
 • Karin Nielsen Lundin - Alléskolan
 • Helena Ekberg - Mjölby kommun
 • Malla Solheim - Grebo och Björsäter skolor
 • Annika Görefält - Grebo-Björsäter skolor
 • Sara Algulin - Alléskolan
 • Lotta Gylling - Mjölby Kommun
 • Kerstin Olsson - Regionbibliotek Östergötland
 • Susanne Strannå - Vilbergsskolan
 • Annika Svanlund - Vilbergsskolan
 • Lotta Rosén - Navestadsskolan
 • cecilia lundholm pålsson - Kunskapsskolan Norrköping
 • Monika Staub Halling - Backaskolan, Lund
 • Jennie Gomer - Trojenborgsskolan
 • Carina Eriksson - Thomasgymnasiets Bibliotek
 • Cecilia Persson - Egebyskolan
 • Yvonne Karlsson - Egebyskolan
 • Sylvia Rix - Hagaskolan
 • Jennifer Thorsell - Mosstorpskolan
 • Sofia Frisk - Sandtorpsskolan
 • Åsa Hesselgren - Sandtorpsskolan
 • Lena Kallentoft Petersson - Mariebergsskolan
 • Margareta Melin - Bjälbotull och Lindbladsskolan
 • Kumrije Berisha - Bjärbyskolan
 • Anna-Karin Ekström - Skolbibliotek, Motala
 • Kristin Kellander - Klämmestorpsskolan
 • Anna Höglund - Veta skola
 • Dan Käck - Ydreskolan Hjelm
 • Karin Jansson Bredin - Norrköpings Montessoriskola
 • Kristina Alexandersson - IIS
 • Anna Reinhold - Erlaskolan Södra
 • Karin Larsson - Vifolkaskolan 7-9
 • Helena Öhman - Vilbergsskolan
 • Regina Svensson - Norrköpings Montessoriskola
 • Albana Qollaku - klingsborgsskolan
 • Charlotte Goobar - Internationella biblioteket
 • Camilla Göransson - Brobyskolan
 • Marianne Bremer - Ödeshögs kommun
 • Eva Ullholm - Fredrikbergsskolan
 • Mikael Varenius - Himnaskolan
 • Ida Ross - Blästadsskolan
 • Helena Eklund - Nygårdsskolan, Fokusbiblioteket
 • Malin Rosén - Ljungsbroskolan
 • Åsa Järnvall - Utbildningskontoret/FoU
 • Boel Johnson - Utbildningskontoret
 • Karolina Fagéus Bergh - Vikingstad skola
 • Ellen wahlqvist - Vikingstad skola
 • Ida Arlid Weyde - Ektorpsringen
 • Rakel Bråvik - Borgsmoskolan
 • Emelie Vikström - Rosendalsskolan
 • Lina Söderberg - Vilbergens bibliotek
 • Anneli Anund - Åby bibliotek
 • Sara Bentfors - Vilbergsskolan
 • Frida Berlin - Ekkälleskolan Linköping Kommun
 • Camilla Leonsson - Ekkälleskolan Linköping Kommun
 • Therese Andersson - Nygårdsskolan
 • Jenny Thunholm - Norrköpings stadsbibliotek
 • Katarina Tollbäck Ericson - Fokusbiblioteken, Linköpings Kommun
 • Isabell Lensson - Skolbibliotek Motala
 • Elisabeth Cserhalmi - Regionbiblioteket
 • Krister Hansson - Föreläsare
 • Anne Hederén - Enheten för kultur och kreativitet, Region Östergötland
 • Lisa Ekman - bibliotekarie, Skolorna i Tallboda
 • Monica Långström - Rektor, Skolorna i Tallboda