Laddar Karta...

Datum/Tid
2018-11-07
13:30 - 17:00

Plats
Hörsalen Linköpings Stadsbibliotek


Program:

Skolbibliotekets roll i digitaliseringen

Skolbiblioteksforskningen visar att nära och god samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier främjar såväl elevers läsning som deras informationskompetens, MIK och digitala kompetens. Men vad krävs rent organisatoriskt och hur ser man till att förändringen inte bara blir en happening utan ett hållbart arbetssätt i verksamheten? Maria Schedvin, skolbibliotekarie på Oxievångsskolan i Malmö arbetar tätt tillsammans med sin rektor och digitaliseringspedagog med DigiMIK (Digitalisering, medie- och informationskunnighet). Maria kommer berätta hur arbetssättet bäddat för skolans digitaliseringsprocess där skolbiblioteket fått en central roll.

Fika

Att skapa en handlingsplan för skolbiblioteket – hur och varför?

Liselott Drejstam, skolbibliotekarie i Linköping, visar olika varianter av handlingsplaner och pratar om hur man kan skapa en handlingsplan som blir ett stöd i verksamheten och som lever upp till läroplanens direktiv.

Målgrupp: Skolbibliotekarier, rektorer, skolbibliotekspersonal, lärare m.fl. både grundskola och gymnasium.

Kontaktperson: Lisa Ekman, lisa.ekman@regionostergotland.se, 072-500 47 99

 

Totalt antal platser
50

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
50

Sista anmälningsdag
2018-10-24

Anmäl dig

200,00 kr +moms


Anmälda deltagare