Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2018-01-24
08:15 - 15:30


Inbjudna är bland annat bibliotekarier som håller i biblioteksvisning för nyanlända.
Se inbjudan via mail till berörda.

Totalt antal platser
0

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag