Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2019-01-24
09:00 - 17:00


Programmet finns på Sverige depåbibliotek och lånecentrals webbplats http://www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se/kontakt/konferenser/. Här finns också länk till anmälan.

I de nationella uppdragen för Sveriges depåbibliotek och lånecentral ligger bland annat att arbeta med kompletterande medieförsörjning och samlingsstrategier och där tillhörande kompetensutveckling.

I vintras genomförde vi en konferens i Linköping tillsammans med regionbibliotek Gävleborg och regionbibliotek Östergötland. ”Kundernas marknad eller giftskåpets återkomst? Medieurvalets dilemman: värderingar – åsikter – kvalitet” var rubriken för dagen. Medverkade gjorde Justitieombudsmannen Cecilia Renfors som talade om saklighet och opartiskhet i biblioteksverksamheten, Ingrid Loeld Rasch talade kring barnmedier. Vi fick höra om bibliotekssamarbetet i Dalarna. Övriga föreläsare var Marika Alneng och Karin Linder.

Nu är det dags för en konferens i Umeå den 24 januari 2019. Vi kallar dagen ”Mycket, mera, allt!? – mediestrategiskt arbete på biblioteket i en föränderlig tid”. Biblioteksverksamheten och medieutbudet ”växer”, är levande och får ständigt ställa om sig till förändringar. Hur utvecklas och stärks verksamheten tack vare strategiskt förhållningssätt?

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg kommer att tala om bibliotekets innehåll och mening. Jesper Klein presenterar slutrapporten om digitala nationella bibliotekstjänster. Hur kan man utveckla biblioteksverksamheten kring nationella minoritetsspråk? Cecilia Brisander, ny handläggare nationella minoriteters litteratur på Statens kulturråd klargör. Vi får också ta del av två bibliotek, Arvidsjaur bibliotek och Umeå stadsbibliotek, som kommer att berätta hur de arbetar strategiskt med nationella minoritetsspråk. Ett panelsamtal med representanter från kommunbibliotek och regionbibliotek samtalar kring medieplaner och mediestrategiskt arbete och hur verksamheten kan stärkas av ett gemensamt förhållningssätt.

Som om detta inte vore nog. För er som kommer till Umeå redan dagen innan (onsdagen den 23 jan) och inte är upptagna med egna aktiviteter – vi kommer på eftermiddagen att erbjuda er möjlighet till studiebesök på Umeå stadsbibliotek i kulturhuset Väven och även på Sveriges depåbibliotek och lånecentral som huserar i Nygatan 26, i det gamla stadsbiblioteket. För den som känner för att äta middag tillsammans med andra konferensdeltagare senare på onsdagskvällen, så ordnar vi med gemensam middag som var och en betalar själv för. I skrivande stund har vi inget förslag på restaurang, så mer information om det kommer.

Det blir tillfälle till intressanta föreläsningar och panelsamtal och möjlighet till kunskapsutbyte och diskussioner kring mediestrategiskt arbete, + plus studiebesök och middag dagen innan som extra bonus. Det här vill man inte missa, eller hur?

Inbjudan är öppen och vänder sig till all bibliotekspersonal, så skicka vidare till kommunerna inom era nätverk!

Arrangörsgrupp är Rolf Holm, Regionbibliotek Östergötland, Ann Östman, Kulturutveckling, Region Gävleborg och vi från Sveriges depåbibliotek och lånecentral.

 

Varmt välkomna!

Totalt antal platser
0

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag