Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2019-01-16
09:00 - 16:30

Plats
Hemslöjden Storgatan 41 Linköping


Vårterminen 2019 arrangerar Regionbibliotek Östergötland en utbildning i bibliotekens arbete med skönlitteraturen.
Kursen är upplagd på 6 tillfällen, en heldag varje månad med start den 16 januari.
Innehållet vid första kurstillfället:
Varför ska biblioteken arbeta med litteraturen?
Läsning av skönlitteratur som kulturella praktiker
Bengt-Göran Martinsson, professor i pedagogiskt arbete med inriktning litteratur vid Linköpings universitet sätter in läsning av skönlitteratur i ett samhälleligt och kulturellt perspektiv. Detta innebär bland annat att läsning av skönlitteratur ses som något som äger rum på olika arenor och inom olika institutioner. I vilket förhållande står dessa praktiker till varandra?
Allas bibliotek och medierna
Maria Ehrenberg, fil dr, regionbibliotekarie i Halland, författare och sagoforskare utgår ifrån bibliotekslagen och kvalitet, med exempel från hur Kulturrådet arbetar med kvalitet.
En prosaisk eftermiddag: Textanalys i teori och praktik
Stina Otterberg fil dr i litteraturvetenskap, författare och kritiker. Tillsammans med Stina ska vi ägna oss åt analys av skönlitterära texter.
Den sista halvtimmen kommer deltagarna att få göra en kort presentation av sina hemmaprojekt.
Övriga kurstillfällen: 13/2,  13/3,  16/4,17/4 (man deltar någon av dagarna)  16/5 samt ett tillfälle i juni då det är ett studiebesök.
Anmälan gäller alla tillfällena och samma person ska delta hela tiden.

Totalt antal platser
28

Antal anmälda
27

Antal tillgängliga platser
1

Sista anmälningsdag
2019-01-07

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat