Laddar Karta...

Datum/Tid
2018-01-16
08:30 - 12:00

Plats
Linköpings stadsbibliotek, Götarummet


Om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund

Varför genomför vi detta?
Genom utvecklingsprocessen Leonards plåster vill vi öka medvetenheten om bibliotekens sagostunder samt hitta parametrar för att mäta kvalitet på dem.

Varför just sagostunder?
I bibliotekens styrdokument nämns sällan sagostunder, ändå finns de på de flesta bibliotek som en självklar aktivitet. För att kunna utveckla en verksamhet bör den finnas beskriven med syfte och mål, men frågan är om vi har definierat ens för oss själva varför vi har sagostunder? Hur utvecklar vi verksamheten och anpassar den så att vi verkligen når dem vi vill nå? Hur mäter vi kvalitet och inte enbart kvantitet (antal sagostunder och antal barn)? Detta kommer  vi att fördjupa oss i.

Vilka kan vara med?
Bibliotekspersonal som håller i sagostunder eller liknande lässtunder med barn.

Datum?
Sex förmiddagar våren 2018
16 januari, 13 februari, 13 mars, 17 april, 8 maj, 12 juni

Kurslitteratur:

Leonards plåster – om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund

 

 

 

Totalt antal platser
15

Antal anmälda
12

Antal tillgängliga platser
3

Sista anmälningsdag
2018-01-11

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

 • Ingrid Loeld Rasch - Regionbibliotek Östergötland
 • Linda Kardell - Borensbergs bibliotek (Motala)
 • Heléne Moberg - Malmslätts bibliotek
 • Emelia Sundblad - Mjölby bibliotek-Mantorp
 • Evelina Ottosson - Motala bibliotek
 • Christine Åström - Ydre kommunbibliotek
 • Liselott Sebring - Kinda bibliotek
 • Christina Carlstedt - Ödeshög kommunbibliotek
 • Sofia Bovin - Linköpings stadsbibliotek - Lambohov
 • Margareta Gustafsdotter - Norrköpings stadsbibliotek
 • Amina Kahriman Ustamujic - Norrköpings stadsbibliotek /Hageby bibliotek
 • Kerstin Sivebrand - Skäggetorps bibliotek