Laddar Karta...

Datum/Tid
2018-06-13
10:00 - 12:00

Plats
Regionbibliotek Östergötland Götarummet


Dagordning:

Skicka in ytterligare punkter till mig som ni vill ta upp

1. Riktlinjer
2. En medieplan
3. Flytande bestånd
4. Samtal kring två rapporter:
Migration och språklig mångfald: Bibliotekets roll i det flerspråkiga samhället (KB)
Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: En lägesbeskrivning (KB)
5.Nästa möte
6. Övrigt

Välkommen

Totalt antal platser
14

Antal anmälda
4

Antal tillgängliga platser
10

Sista anmälningsdag
2018-06-08

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat