Laddar Karta...

Datum/Tid
2017-09-19
09:00 - 12:00

Plats
Regionhuset Östergötland


Tid: Tisdag 19 september kl 9-12, därefter gemensam lunch
Plats: Regionhuset i Linköping sammanträdesrum Dialogen plan 3, S:Larsgatan 49B

Dagordning

 • Dialogen och samarbetet
 • Organisationsöversyn och förändringar
 • Nytt från kommunerna
 • Nytt från Regionen (landstinget)
 • Förskolefrågor
 • Äldreomsorgsfrågor
 • Kultur- och språkinsatser
 • Informationsinsatser – Främjande och synliggörande
 • Remiss av betänkandet Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)
  Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast torsdagen den 5 oktober 2017.
 • 1177 på finska
 • Finland 100 år
 • Nästa möte
 • Gemensam lunch

  Välkommen

Totalt antal platser
10

Antal anmälda
4

Antal tillgängliga platser
6

Sista anmälningsdag
2017-09-19

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

 • Rolf Holm - Regionbibliotek Östergötland
 • Raija Arvidsson - Norrköpings kommun
 • Tiina Mauritzell - Finspångs kommun
 • Alma Basic - Länsstyrelsen Östergötland