Laddar Karta...

Datum/Tid
2016-12-08
13:00 - 15:00

Plats
Norrköpings stadsbibliotek


Välkommen till ett seminarium där:

Professor Elin Wihlborg och mastersstudent Julia Engström från Linköpings universitet talar om digitalisering, delaktighet och kunskapsutveckling och analyserar bokbussens extra satsning i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Norrköpings kommun. Tillsammans diskuterar vi möjligheterna att med stöd av digitala verktyg – som sociala medier, webb-tjänster och andra former av IT-stöd – öka medborgares delaktighet i samhället, kompetenser och utveckla vår lokala demokrati.

Seminariet är en del av projektet ”Digital mediebuss”. En förstudie initierat av projektägaren Regionbiblioteket i Östergötland och som genomförs med bokbussarna i Norrköpings kommun, Motala kommun och Linköpings kommun. Länsstyrelsen i Östergötland, Handikappföreningarna i Östergötland och Linköpings universitet ingår också i förstudien. Den pågår 2016-01-01—12-31 och finansieras av Vinnova. Målet är att undersöka förutsättningar för hur tre befintliga bokbussar i Östergötland kan utvecklas till digitala mediebussar samt tillgänglighetsanpassas för identifierade målgrupper.

I Norrköping har bokbussen bland annat använts som en digital slöjdverkstad i de socioekonomiskt utsatta delarna i kommunen. Bokbussen vill väcka nyfikenhet och ge barn och ungdomar i dessa bostadsområden större möjligheter till digital delaktighet genom att bl a uppmuntra teknisk upptäckarlust och att visa på möjligheterna att skapa själv med teknik, t ex programmering.

Vi bjuder på fika.

Glöm inte bort att ange eventuella matallergier.

Målgrupp: Politiker, arbetsgruppen för förstudien Digital Mediebuss, samarbetspartners till bokbussen i Norrköping och andra intresserade.

Totalt antal platser
30

Antal anmälda
15

Antal tillgängliga platser
15

Sista anmälningsdag
2016-12-05

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

 • Kira Berg - Regionbibliotek Östergötland
 • Kerstin Olsson - Regionbibliotek Östergötland
 • Julia Engström - LiU
 • Lisbeth Andersson - fritidspolitiker Liberalerna
 • Björn Jarl - Norrköpings stadsbibliotek
 • Elin Wihlborg - Linköpings universitet
 • Kikki Liljeblad - Kommunalrådsenheten
 • Olle Johansson - Kommunalrådsenheten
 • Björn Ericson - Norrköpings stadsbibliotek
 • Birgitta Hjerpe - Norrköpings stadsbibliotek
 • George Bittar - Portalen frivilligtarbete
 • Lovisa Rydberg - Linköpings stadsbibliotek, Bokbussen
 • Ann Östman - Kulturutveckling, Region Gävleborg
 • Linda Hjerth Axelsson - Bokbussen
 • Eva-Britt Sjöberg - Kommunalrådsenheten