Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2018-09-19
09:00 - 15:30


Demokratidag 3 för Götabibliotekens personal handlar om Bibliotekens demokratiska uppdrag i det digitala samhället. Vilken roll och ansvar har biblioteken för att människorna ska bli delaktiga i samhället? Hur arbetar vi med tillgänglighet och integration med utgångspunkt i det digitala? Hur upplever de som kommer nya till Sverige hur biblioteken hjälper dem med att bli digitalt delaktiga. Var går gränserna för vad biblioteken ska hjälpa till med?
Välkomna till en dag där vi ska få lyssna till olika röster och själva tänka och prata om ämnet ihop med kollegor i hela Göta.

Detaljerat program meddelas senare

Totalt antal platser
120

Antal anmälda
8

Antal tillgängliga platser
112

Sista anmälningsdag
2018-09-03

Anmäl dig

300,00 kr +moms


Anmälda deltagare

  • Susanne Kastbom - DigidelCenter/Motala bibliotek
  • Kerstin Olsson - Kungliga Biblioteket
  • Inger Hollström Flis - Motala bibliotek
  • Lisa Ekman - Regionbibliotek Östergötland
  • Ann Östman - Region Gävleborg
  • Johanna Hellstrand - Söderköpings stadsbibliotek
  • Karolina Antonsson - Åtvidabergs bibliotek
  • Evelina Ottosson - Motala bibliotek