Bibliotikarie och elever i samtal

Bra skolbibliotek gör skillnad

Det var namnet på den regionala skolbibliotekskonferens som hölls i Linköping i november.
Inbjudna chefer, politiker och strateger inom utbildningsområdet i Östergötlands kommuner fick tillsamman med rektorer, skol- och gymnasiebibliotekarier och lärare lyssna till föreläsare, ställa frågor och prata med varandra. Regionrådet i Östergötland, Margareta Fransson talade engagerat om skolbibliotekens betydelse för läsningen och lärandet och hoppades att inriktningen i kommunerna är att bygga ut verksamheten. Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges skolledare inledde med att understryka skolbiblioteksverksamhetens stora betydelse för elevernas lärande och att den verksamheten borde finnas redan från förskoleklass. Här spelar rektorer och andra skolledare stor roll för att göra biblioteksverksamheten integrerad och betydelsefull i det pedagogiska arbetet. Det vittnade också rektor Kajsa Andersson och skolbibliotekarien Pernilla Skantz om. De arbetar på Skäggetorpsskolan i Linköping i ett område med stora utmaningar. Det är 98 % av eleverna på skolan som har svenska som andraspråk vilket betyder att de arbetar jättemycket med språk på olika sätt.
I Linköping har modellen med Fokusbibliotek visat sig vara en lyckad satsning. Lars Rejdnell, Barn-och ungdomschef i Linköpings kommun, som var initiativtagare och pådrivare av modellen gav sin syn på vad som är viktigt när en ska bygga en skolbiblioteksorganisation. Hans föreläsning kan du ta del av här i en film från Linköpings Kommun:

I samband med detta presenterade Catrin Eriksson som varit skolbibliotekschef under uppbyggnaden av Fokusbiblioteken en ny bok: Fokusbibliotek-en utvecklingsmodell i grundskolan.
För att ytterligare förstå Fokusbibliotekens verksamhet föreläste Liselott Drejstam skolbibliotekarie och Sara Bernhardsson pedagog på Hjulsbroskolan om hur skolbibliotekarien och pedagogen kan samverka med elevernas lärande. Något som gjort att Hjulsbroskolan fått utmärkelsen ”Årets skolbibliotek” 2016.
De sista punkterna på programmet handlade om skolbiblioteken i Östergötland. Kerstin Olsson chef för Regionbiblioteket presenterade den förstudie om skolbiblioteken  som gjordes 2015. Syftet med den var bland annat att ha ett utgångsläge för att arbeta vidare mot en jämlikare tillgång till skolbibliotek för eleverna i länet. Catrin Eriksson och Lisa Ekman, nuvarande chefen för skolbiblioteken i Linköping avslutade med att informera om nuläget i kommunerna och aktuella satsningar, till exempel planerade utbildningar för skolbibliotekspersonal.
Sofia Malmberg skolbibliotekarie var moderator och lotsade deltagarna genom programmet med sin stora kunnighet inom skolbiblioteksområdet.
Konferensen ska ses som ett ytterligare steg på vägen mot bra skolbibliotek för alla elever i Östergötland!