Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Rolf Holm (sida 2 av 2)

Medieutveckling och beståndsutveckling

omslagsbild Medieutveckling och beståndsförnyelse, en praktisk handledning för folkbibliotek, Götabiblioteken som exempel - Rolf Holm

Medieutveckling och beståndsförnyelse

Det här är en handbok om medieutveckling och beståndsutveckling med Götabiblioteken som exempel. Folkbiblioteken i Östergötland har en lång tradition i att arbeta med medieplanering. Det är också en berättelse om ett mångårigt strategiskt utvecklingsarbete med fokus på bibliotekens  medier, där också strategiska beslutsdokument lyfts fram.

Boken är tänkt att ge handledning, hjälp och inspiration i hur folkbibliotekens utvecklingsarbete långsiktigt och kortsiktigt kan bedrivas kring beståndsutveckling och sammansättning. Den digitala medieutvecklingen väcker ständigt nya frågor om hur biblioteken ska förhålla sig i arbetet med beståndets sammansättning av tryckta medier och e-medier.

I bokens olika avsnitt förs en diskussion hur bibliotekslagens intentioner med demokrati, fri åsiktsbildning och kvalitet ska kunna gestaltas och synliggöras i det egna bibliotekets arbete med beståndsutveckling och mediestrategiskt arbete.

Boken är tänkt för dig som arbetar på folkbibliotek oavsett vilken målgrupp av bibliotekets besökare du just nu arbetar med, den är tänkt för dig som i framtiden kommer att arbeta på bibliotek. Boken är också tänkt för chefer och andra beslutsfattare såsom förtroendevalda politiker.

Läs och ladda ner den digitalt här (pdf).

Göta system metadata och webbredaktion

Vi träffades 14 mars för att diskutera utveckling och samarbete. Platsen var Regionhuset i Linköping. Läs mer här om vårt uppmärksammade götasamarbete

På bilden är Rolf Holm – Regionbibliotek Östergötland, Björn Nyqvist – Norrköpings stadsbibliotek, Helén Larsson – Linköpings stadsbibliotek, Kerstin Ryd – Linköpings stadsbibliotek, Susanne Kastbom – Motala bibliotek, Marie Molander – Platengymnasiet Mediateket, Motala, Carina Ljung – Norrköpings stadsbibliotek, Anna Lagerström – Linköpings stadsbibliotek/Stiftsbiblioteket, Emelie Hedlund – Mjölby bibliotek, Johanna Jungeklint – Linköpings stadsbibliotek, Jonatan Nordlöv – Motala bibliotek, Sofia Engvall – Finspångs bibliotek, Marie Eriksson – Söderköpings bibliotek, Kathrin Johansson – Åtvidabergs bibliotek, Linda Skårbratt – Regionbibliotek Östergötland, Tommy Jansson, Norrköpings stadsbibliotek.

 

 

Götabibliotek nomineringsdiplom

img_0183Götabiblioteken är ett av tre bibliotek som nominerades till Årets Bibliotek 2016. Juryn för Årets bibliotek gav följande motivering som går att läsa i bilden på diplomet. Götabiblioteken passar också på att säga grattis till Chalmers bibliotek som denna gång drog det längsta strået.

 

Götabiblioteken ett steg mot framtidens bibliotek?

kandidatuppsats, Torbjörn Skagerlid, Borås Högskola

kandidatuppsats, Torbjörn Skagerlid, Borås Högskola

I sin kandidatuppsats Götabiblioteken ett steg mot framtidens bibliotek? Beskriver och analyserar Torbjörn Skagerlid Götabiblioteken som ett innovativt nätverk. Uppsatsen fick betyget VG. Det är en intressant läsning som också tar upp framtida utmaningar.

I vårt pågående och fortsatta utvecklingsarbete inom Götasamarbetet finns här en hel del som vi kan ta med oss, diskutera och ha nytta av. Uppsatsen kommer att publiceras i Borås högskolas databas Diva.

Låneregler på andra språk

Under 2016 är målet att arbeta fram låneregler på andra språk än svenska. Innehållet är de överenskommelser som Götabiblioteken kommit överens om. Det sker i samarbete med Regionbibliotekets samhällskommunikatörer som arbetar med nyanlända.

Efter dialog med Samhällsorienteringen, Regionbiblioteket och inhämtning av synpunkter från Götabiblioteken är ambitionen att lånereglerna översätts till: arabiska, somaliska, tigrinja, persiska, engelska, franska, finska, ryska och spanska. Det handlar alltså om nio språk. Lånereglerna kommer att läggas ut på webben
Läs mer om Göta mångkultur och Samhällsorienteringen