Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Rolf Holm (sida 1 av 2)

Dagen före Göta Demokratidag – logistikmöte

I onsdags träffades flera av Götabiblioteken vår leverantör av bibliotekstransporter PostNord AB. Vi inom Göta logistik har träffats tidigare. PostNord AB har uppdraget att se till att medier kan skickas mellan våra bibliotek. Vi delade med oss av våra erfarenheter och både leverantör och vi som kunder lyfte fram olika förbättringsförslag att gå vidare med. Generellt menade vi som var där att arbetet löper på bra, men några saker kommer att följas upp. Efter rundabordssamtal fick vi en visning av hur det rent praktiskt går till när våra medier sorteras och skickas ut till våra bibliotek. Bibliotekschef Thomas Eriksson från Kinda (bilden)  inspekterade nogsamt sitt biblioteks logistikplats!

Internationell Nycirkusfestival Finspång 23-27 augusti 2017

två barn, ett lyssnar ett är glatt förvånat. text "Nycirkus Öst, Låt dig överraskas"

Nycirkus vill skapa en helhetsupplevelse där olika konstnärliga uttryck kommer in som t.ex. dans, ljusprojektioner, musik och bildkonst. I detta finns akrobatik, jonglering, lindans och trapets.

Bland mycket framför det franska kompaniet Galapiat Cirque föreställningen Mad in Finland som består av sju kvinnliga cirkusartister från Finland. Det är en lekfull och humoristisk familjeföreställning om människors myter och klichébilder av att vara från Finland. Föreställningen är en del av firandet av Finlands 100-års självständighet. Finspångs kommun ingår i finskt förvaltningsområde här i Östergötland.

Cirkusslottet på Facebook
Nycirkus Öst på Facebook

Regionbibliotek Östergötland finskt förvaltningsområde

 

Nationella minoriteter

publik lyssnar på föreläsare som talar framför projektorbildUnder kristallkronorna i Van der Nootska palatset på Södermalm i Stockholm 19 maj hölls en informationsträff om minoritetspolitiken i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. I Östergötland är Norrköping, Motala och Finspång finska förvaltningsområden. Bland annat presenterade Lennart Rohdin sin utredning (bild) om en stärkt minoritetspolitik. Arrangörer var länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. På minoritet.se finns mer och aktuell information om utredningen.

 

Medieutveckling och beståndsutveckling

omslagsbild Medieutveckling och beståndsförnyelse, en praktisk handledning för folkbibliotek, Götabiblioteken som exempel - Rolf Holm

Medieutveckling och beståndsförnyelse

Det här är en handbok om medieutveckling och beståndsutveckling med Götabiblioteken som exempel. Folkbiblioteken i Östergötland har en lång tradition i att arbeta med medieplanering. Det är också en berättelse om ett mångårigt strategiskt utvecklingsarbete med fokus på bibliotekens  medier, där också strategiska beslutsdokument lyfts fram.

Boken är tänkt att ge handledning, hjälp och inspiration i hur folkbibliotekens utvecklingsarbete långsiktigt och kortsiktigt kan bedrivas kring beståndsutveckling och sammansättning. Den digitala medieutvecklingen väcker ständigt nya frågor om hur biblioteken ska förhålla sig i arbetet med beståndets sammansättning av tryckta medier och e-medier.

I bokens olika avsnitt förs en diskussion hur bibliotekslagens intentioner med demokrati, fri åsiktsbildning och kvalitet ska kunna gestaltas och synliggöras i det egna bibliotekets arbete med beståndsutveckling och mediestrategiskt arbete.

Boken är tänkt för dig som arbetar på folkbibliotek oavsett vilken målgrupp av bibliotekets besökare du just nu arbetar med, den är tänkt för dig som i framtiden kommer att arbeta på bibliotek. Boken är också tänkt för chefer och andra beslutsfattare såsom förtroendevalda politiker.

Läs och ladda ner den digitalt här (pdf).

Göta system metadata och webbredaktion

Vi träffades 14 mars för att diskutera utveckling och samarbete. Platsen var Regionhuset i Linköping. Läs mer här om vårt uppmärksammade götasamarbete

På bilden är Rolf Holm – Regionbibliotek Östergötland, Björn Nyqvist – Norrköpings stadsbibliotek, Helén Larsson – Linköpings stadsbibliotek, Kerstin Ryd – Linköpings stadsbibliotek, Susanne Kastbom – Motala bibliotek, Marie Molander – Platengymnasiet Mediateket, Motala, Carina Ljung – Norrköpings stadsbibliotek, Anna Lagerström – Linköpings stadsbibliotek/Stiftsbiblioteket, Emelie Hedlund – Mjölby bibliotek, Johanna Jungeklint – Linköpings stadsbibliotek, Jonatan Nordlöv – Motala bibliotek, Sofia Engvall – Finspångs bibliotek, Marie Eriksson – Söderköpings bibliotek, Kathrin Johansson – Åtvidabergs bibliotek, Linda Skårbratt – Regionbibliotek Östergötland, Tommy Jansson, Norrköpings stadsbibliotek.